Миска «Кошка» 2233 250 мл

Миска «Сфера малая» D 11

Миска «Сфера средняя» D 13

Миска «Сфера двойная» D 13/11см

Миска №2 100 мл

Миска №3 200 мл

Миска №4 750 мл

Миска №5 1200 мл

Миска №6 2000 мл

Миска №7 3500 мл

Миска для кошек двойная 100\200 мл

Миска для кошек двойная 150\250 мл

Миска для собак/кошек двойная 200\300 мл

Миска для кошек двойная 100\200 мл, прозрачная

Миска для кошек двойная 150\250 мл, прозрачная

Миска для собак/кошек двойная 200\350 мл прозрачная